Mijn naam is Adely Leenarts en ik ben Natuurgeneeskundige / Acupuncturist. Sinds 1987 heb ik mijn eigen praktijk.

In mijn behandelwijze verenig ik het westerse en oosterse denken. De natuurgeneeskundige en Chinese filosofie over ziekte en welzijn vullen elkaar prachtig aan. Beide streven naar optimale gezondheid.

Gezondheid staat voor het in balans zijn van lichaam en geest. Ons lichaam bezit een natuurlijk streven naar gezondheid. Door  te werken met het zelfhelend vermogen creëert iedereen zijn eigen herstel en daardoor een gezonde balans. De behandeling  richt zich op dit zelfhelend vermogen en sluit aan en ondersteunt dit proces. De behandeling richt zich dus niet primair op het bestrijden van ziekte en het behandelen van symptomen, maar richt zich vooral op de disbalans  die aanwezig is.  Deze betreft de totale mens,  waarin lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Om toekomstige klachten te voorkomen, neemt preventie in mijn behandeling een belangrijke plaats in.

In 1987 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde in Arnhem, daarna studeerde ik aan de European University for traditional Chinese Medicine en in 1992 haalde ik daar mijn diploma. In 1994 sloot ik de opleiding af bij mens en intuïtie in Amersfoort. Voor een uitbreiding van mijn acupunctuurkennis volgde ik in 2006 een opleiding Sivas Auriculo (ooracupunctuur). Vanaf 2013 ben ik gediplomeerd therapeute Nederlandse Bloesem Remedies.

Mijn behandelingsplan wordt gevormd door een aantal diagnostische methoden, nl:

Diagnose:

Anamnese: Vragenlijst over de klachten vanuit zowel  natuurgeneeskundig als Chineesfilosofische benadering.

Iriscopie: onderzoek van het oog met behulp van een irismicroscoop. In de iris ligt de plattegrond van  lichamelijk en geestelijk functioneren.

Elektro-acupunctuur: een meting die inzicht geeft in het energetische patroon van het lichaam.

Behandelingsmethoden:

Phytotherapie: de toepassing van zowel westerse als Chinese kruiden.

Homeopathie, zowel klassiek als complex/ gemmotherapie/ Bloesemremedies

Acupunctuur/ ooracupunctuur

Voedingsadviezen/ Orthomoleculaire adviezen.

Aurahealing en Reading.

Intuïtieve ontwikkeling

Deze cursus geeft inzicht in het omgaan met jezelf en anderen. Het ontwikkelen van je intuïtieve vermogens helpt je in het proces van groei en harmonie in jezelf en brengt je bij je eigen waarheid. Dit bevordert je geestelijk en lichamelijk welzijn en dus gezondheid.

Intuïtie is iets wat je dagelijks meemaakt. Op het moment dat je intuïtie werkt, weet je zonder reden wat het beste is. Weten zonder vragen te stellen, te rationaliseren of verklaringen te zoeken. Dat is de inhoud van het veelomvattende begrip intuïtie.

Wat kun je leren
Deze cursus Intuïtieve Ontwikkeling helpt je je intuïtieve vermogens te ontwikkelen. Dit met de bedoeling te leren vertrouwen op de gevoelmatige energie waarover ieder mens van nature beschikt. Je verkent en ontdekt in de cursus de rijkdom aan intuïtief vermogen die je met je meedraagt.

Dagelijkse realiteit
Deze cursus leert je niet alleen je weg te vinden in de grote hoeveelheid intuïtieve signalen die je dagelijks krijgt, maar is ook een hulpmiddel om intuïtief vermogen te gebruiken in het proces van groei naar harmonie in jezelf. Daarbij is het belangrijk om te leren in neutraliteit jezelf te observeren.
Dit, in relatie tot je omgeving en alles wat je “raakt” in de wereld. Je leert je eigen energieën en
de energie van anderen te herkennen en te hanteren.

Meditatie en balans
Via geleide meditatie creëert de cursus voor iedere cursist een stapsgewijs groeiproces voor het
in balans brengen van lichaam en geest. Daarbij liggen belangrijke accenten op het “gronden”,
het onderscheid kunnen maken tussen je eigen energie en die van de ander, aura en chakra’s ervaren en verkennen, energie laten stromen en het werken met begrippen als vergeving, humor, zelfbeelden en neutraliteit.

Informatie en inschrijving
De totale cursus bestaat uit drie blokken van twaalf lessen. Ieder blok is een afgerond geheel en aan het eind van ieder blok kies je of je door wilt gaan naar het volgende.
De cursus start 1 x per jaar, 's avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur. Het cursusgeld per blok van twaalf lessen bedraagt € 295, excl. BTW.

Adres:
In Wageningen.

Wil je meer informatie over deze cursus of wil je je inschrijven, neem dan contact met mij op.

Cursussen vallen niet onder de vergoeding van zorgverzekeringen.

Adely Leenarts - Natuurgeneeskunde en AcupunctuurAdres:

Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Acupunctuur
Adely Leenarts
Van Eckstraat 101
6707DM Wageningen

Telefoon: 06-54360064

Consulten volgens afspraak.

E-mail adres: adelyleenarts@kpnplanet.nl